Скоростни кутии и техните части.

Deutsch 2 Français 33

  • - - 8708402000 80 (4/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилните превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - 8708405000 10: Други
  • - - - 8708405000 80 (3/0) : Скоростни кутии
  • - - - 8708409100 10: Части
  • - - - - 8708409100 80: От щамповани стомани
  • - - - - 8708409900 80: Други