Други / Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

Deutsch 2

  • - - - - - 2836991730 80: Основен циркониев(IV) карбонат (CAS RN 57219-64-4 или 37356-18-6), с чистота 96 тегловни % или повече
  • - - - - - 2836991780 80: Други