Други / Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

  • - - - - - 2836991730 80: Основен циркониев(IV) карбонат (CAS|RN|57219-64-4|или 37356-18-6), с чистота 96|тегловни|% или повече
  • - - - - - 2836991780 80: Други