Други / Силикати; технически силикати на алкалните метали.

  • - - - 2839190010 80: Динатриев дисиликат (CAS RN 13870-28-5)
  • - - - 2839190090 80: Други