Други / Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове.

Čeština 2 Deutsch 38 Français 2 Magyar 1 Polski 1

  • - - - - 8421999010 80: За апаратите за филтриране или пречистване на течности или газове, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8421999091 80: Части за апаратите за пречистване на вода чрез обратна осмоза, съставени от сноп от кухи пластмасови влакна и с пропускливи стени, потопен от единия край в пластмасов блок и преминаващ от другия край през пластмасов блок, като всичко може да бъде вместено или не в цилиндър
  • - - - - 8421999092 80: Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, който може да бъде вместен в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече
  • - - - - 8421999093 80: Елементи за апаратите за отделяне или пречистване на газове от газови смеси, съставени от сноп кухи и пропускливи влакна, които се намират в съд, дори перфориран, с обща дължина 300 mm или повече, но непревишаваща 3 700 mm и с диаметър, непревишаващ 500 mm
  • - - - - 8421999099 80: Други