Сирене Mozzarella, дори в течност.

  • - - - - 0406103010 80: Сирене за пица, замразено, нарязано на парчета, всяко с тегло не повече от 1 g., в кутии с нетно съдържание 5 kg или повече, или със тегловно съдържание на вода 52% или повече, и с тегловно съдържание на мазнини в сухо вещество 38% или повече
  • - - - - 0406103090 80: Други