С течност, с директно отчитане.

  • - - - 9025112000 80: Медицински или ветеринарни
  • - - - 9025118000 80 (2/0) : Други