Тръби от типовете, използвани за канализации под налягане.

English 2

  • - - 7303001010 80: От пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун), с изключение на тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“)
  • - - 7303001020 80: Тръбите от пластичен чугун без вътрешно и външно покритие („непокрити тръби“)
  • - - 7303001090 80: Други