Други / Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 2