Необработен титан; прахове / Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 1 Français 1

  • - - 8108200010 80: Титан с шуплеста структура
  • - - 8108200030 80: Титан на прах с подситова фракция 90 тегловни % и повече, при размер на ситовия отвор 0,224 mm
  • - - 8108200040 80: Слитък от титанова сплав, - с височина 17,8 cm или повече, дължина 180 cm или повече и широчина 48,3 cm или повече, - с тегло 680 kg или повече, с компоненти с тегловно съдържание: - 3 % или повече, но не повече от 6 % алуминий - 2,5 % или повече, но не повече от 5 % калай - 2,5 % или повече, но не повече от 4,5 % цирконий - 0,2 % или повече, но не повече от 1 % ниобий - 0,1 % или повече, но не повече от 1 % молибден 0,1 % или повече, но не повече от 0,5 % силиций
  • - - 8108200055 80: Слитък от титанова сплав - с височина 17,8 cm или повече, дължина 180 cm или повече и широчина 48,3 cm или повече, - с тегло 680 kg или повече, с елементи с тегловно съдържание: - 3 % или повече, но не повече от 7 % алуминий, - 1 % или повече, но не повече от 5 % of калай, - 3 % или повече, но не повече от 5 % цирконий - 4 % или повече, но не повече от 8 % молибден
  • - - 8108200060 80: Слитък от титанова сплав, - с диаметър 63,5 cm или повече и дължина 450 cm или повече, - с тегло 6350 kg или повече, с компоненти с тегловно съдържание: - 5,5 % или повече, но не повече от 6,7 % алуминий, - 3,7 % или повече, но не повече от 4,9 % ванадий
  • - - 8108200070 80: Плоча от титанова сплав - с височина 20,3 cm или повече, но не повече от 23,3 cm, - с дължина от 246,1 cm или повече, но не повече от 289,6 cm, - с ширина 40,6 cm или повече, но не повече от 46,7 cm, - с тегло 820 kg или повече, но не повече от 965 kg, с елементи с тегловно съдържание: - 5,2 % или повече, но не повече от 6,2 % алуминий, - 2,5 % или повече, но не повече от 4,8 % ванадий
  • - - 8108200090 80: Друг