Товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене.

  • - - - 8429511000 80: Товарачни машини, специално пригодени за мини или за други подземни работи
  • - - - 8429519100 10: Други
  • - - - - 8429519100 80: Верижни товарачни машини
  • - - - - 8429519900 80: Други