Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, непревишаващо 2 000 kg.

Deutsch 1 Ελληνικά 1 Español 1 Français 4 Slovenčina 1

  • - - 8802200010 80: За гражданската авиация
  • - - 8802200090 80: Други