Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, непревишаващо 2 000 kg.

  • - - 8802200010 80: За гражданската авиация
  • - - 8802200090 80: Други