С тегло, без товар, непревишаващо 2 000 kg.

  • - - - 8802110010 80: За гражданската авиация
  • - - - 8802110090 80: Други