За ток със сила, превишаваща 63 А.

  • - - - 8536209010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536209090 80: Други