За ток със сила, превишаваща 2 А.

Čeština 3 Deutsch 18 English 3 Français 4 Magyar 1 Nederlands 1 Polski 1 Slovenčina 4

  • - - - - 8536419010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8536419040 10: Други
  • - - - - - 8536419040 80: Силово реле със: - функция за електромеханично превключване, - товарен ток 3 ампера или повече, но не повече от 16 ампера, - напрежение на бобината 5 волта или повече, но не повече от 24 волта, - разстояние между контактните щифтове на съединителя на товарната верига не повече от 12,5 mm
  • - - - - - 8536419050 80: Фотоелектрическо реле (наричано също "фотоволтаично реле"), състоящо се от GaAIAs светодиод, галванично разделена схема на приемник, с един или два фотоволтаични генератора, и два мощни полеви транзистора със структура "метал-окис-полупроводник" (MOSFET) като изходни комутатори, в корпус с изводи, за напрежение до 60 V включително и ток до 2 А включително
  • - - - - - 8536419089 80: Други