Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).

Polski 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304870010 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - 0304870020 80: Тон от вида Thunnus obesus
  • - - - 0304870090 80: Други