Други / За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти.

Suomi 5 Français 4 Italiano 1 Polski 10 Slovenščina 1

  • - - - - 8419818010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8419818090 80: Други