Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 7002100000 80: Топчета
  • - 7002200000 80 (2/0) : Пръчки
  • - 7002310000 10: Тръби
  • - - 7002310000 80: От стопен кварц или друг стопен силициев диоксид
  • - - 7002320000 80: От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 !x! 10$-$6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C
  • - - 7002390000 80: Други