АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 8701000000 80 (9/0) : Трактори (с изключение на карите-влекачи от №|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително водача
 • 8703000000 80 (16/0) : Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от №|8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили
 • 8704000000 80 (9/0) : Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки
 • 8705000000 80 (5/0) : Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуорографи)
 • 8706000000 80 (6/0) : Шасита за автомобилни превозни средства от №|8701|до 8705, оборудвани с техния двигател
 • 8707000000 80 (2/0) : Каросерии за автомобилни превозни средства от №|8701|до 8705, включително кабините
 • 8708000000 80 (16/0) : Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от №|8701|до 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части
 • 8710000000 80: Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните части
 • 8711000000 80 (7/0) : Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове
 • 8712000000 80 (2/0) : Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател
 • 8713000000 80 (2/0) : Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, дори с двигател или с друг вид придвижващо устройство
 • 8714000000 80 (10/0) : Части и принадлежности за превозните средства от №|8711|до 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Бебешки и детски колички и техните части
 • 8716000000 80 (8/0) : Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части