Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 130 kW.

  • - - - 8701941000 80: Селскостопански трактори и горски трактори, колесни
  • - - - 8701949000 80: Други