Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена.

Deutsch 3 Español 1