Ролки, шпули и подобни подложки.

Deutsch 1

  • - - 3923401000 80: Ролки и подобни носители за навиване на фотографски или кинематографски филми или на ленти, филми и т.н., посочени в № 8523
  • - - 3923409000 80: Други