Трапезно / Прясно / Грозде, прясно или сушено.

  • - - - 0806101005 80: От сорта Император (Vitis vinifera c.v.), от 1$в$и януари до 31 януари и от 1$в$и декември до 31 декември
  • - - - 0806101090 80: Друго