От топола и трепетлика (Populus spp.).

  • - - - 4407971000 80: Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407979100 10: Друг
  • - - - - 4407979100 80: Шлифован
  • - - - - 4407979900 80: Друг