Други / Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали.

Deutsch 6 English 1 Français 1

  • - - - 6813890005 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 6813890020 10: Други
  • - - - - 6813890020 80: Фрикционни гарнитури, с дебелина по-малка от 20 mm, немонтирани, за използване при производство на фрикционни компоненти
  • - - - - 6813890090 80: Други