Съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки.

Dansk 1 Deutsch 1 Polski 1 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - 6002400010 80: От синтетични нишки
  • - - 6002400091 10: Други
  • - - - 6002400091 80: От вълна, от памук или изкуствени влакна
  • - - - 6002400099 80: Други