От царевица / Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения.

  • - - 2302101000 80: С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %
  • - - 2302109000 80: Други