От тропически плодове и черупкови тропически плодове.

  • - - - - - 2007999310 80: Концентрирано пюре от манго, приготвено чрез варене: - от рода Mangifera spp., - с тегловно съдържание на захар от не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
  • - - - - - 2007999390 80: Други