От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове).

  • - - - - - - - - 2008973211 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - 2008973215 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - 2008973219 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - 2008973290 80: Други