Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени.

Français 2 Polski 1

  • - - 2517101000 80: Дребни камъчета, чакъл, кремък и речен чакъл
  • - - 2517102000 80: Доломит и варовик, натрошени
  • - - 2517108000 80: Други