С принадлежности / Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Deutsch 4

  • - - - 4009120010 80: За газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4009120090 80: Други