Студеноизтеглени или студеновалцовани.

  • - - - 7304410010 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 7304410090 80: Други