Други / Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) лампи.

  • - - - - 8539398010 80: Лампи за осветление, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8539398090 80: Други