Обагрени / Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405.

Deutsch 2

  • - - - 5408320010 80: Производство от прежди от синтетични или изкуствени нишки
  • - - - 5408320090 80: Други