Други / Други тъкани от синтетични щапелни влакна.

  • - - - 5515191000 80: Неизбелени или избелени
  • - - - 5515193000 80: Печатани
  • - - - 5515199000 80: Други