СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ.

 • 5801000000 80 (14/0) : Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806
 • 5802000000 80 (5/0) : Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806; тъфтинг изделия, различни от продуктите от № 5703
 • 5803000000 80 (3/0) : Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 5806
 • 5804000000 80 (5/0) : Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от № 6002 до 6006
 • 5805000000 80: Ръчно тъкани гоблени (тип "Gobelins", "Flandres", "Aubusson", "Beauvais" и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани
 • 5806000000 80 (7/0) : Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило
 • 5807000000 80 (2/0) : Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани
 • 5808000000 80 (2/0) : Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче без бродерия, различни от тези от трикотаж; пискюли, помпони и подобни артикули
 • 5809000000 80: Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от метализирани текстилни прежди от № 5605, от видовете, използвани за облекло, мебелиране или за подобни употреби, неупоменати, нито включени другаде
 • 5810000000 80 (5/0) : Бродерии на парче, на ленти или на мотиви
 • 5811000000 80 (6/0) : Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810