Други / Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове.

English 1

  • - - - 2403991000 80: Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане
  • - - - 2403999000 80 (0/2) : Други