Тютюни, "тръбно сушени" / Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки.

English 1 Italiano 1 Polski 1 Svenska 1

  • - - - 2401208510 80: Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния
  • - - - 2401208590 80: Други