Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки).