Цигари, съдържащи тютюн / Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна.

  • - - 2402201000 80: Съдържащи карамфил
  • - - 2402209000 80: Други