С тяга, превишаваща 44 kN, но непревишаваща 132 kN.

  • - - - - 8411123010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411123020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - - 8411123090 80: Други