Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени.

  • - - - 0203121100 10: От домашни свине
  • - - - - 0203121100 80: Бутове и разфасовки от тях
  • - - - - 0203121900 80: Плешки и разфасовки от тях
  • - - - 0203129000 80: Други