С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване.

Deutsch 4 Français 1

  • - - 7214200010 80: Пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон
  • - - 7214200020 10: Други
  • - - - 7214200020 80: Пръти за арматура за бетон, с изключение на дълги продукти, като кръглите пръти
  • - - - 7214200080 80: Други