Механични уплътнители / Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители.

  • - - 8484200010 80: Механични уплътнения за валове, за вграждане в роторни компресори, използвани в производството на апарати за климатизация на въздуха на моторни превозни средства
  • - - 8484200090 80: Други