ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 6301000000 10: I.|ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ
 • 6301000000 80 (5/0) : Одеяла
 • 6302000000 80 (19/0) : Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня
 • 6303000000 80 (7/0) : Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла
 • 6304000000 80 (9/0) : Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от №|9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Амбалажни чували и торбички
 • 6306000000 80 (9/0) : Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг
 • 6307000000 80 (3/0) : Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла
 • 6308000000 10: II.|АСОРТИМЕНТИ
 • 6308000000 80 (3/0) : Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно
 • 6309000000 10: III.|ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И АРТИКУЛИ
 • 6309000000 80: Артикули и облекла, употребявани
 • 6310000000 80 (2/0) : Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под форма на отпадъци или на артикули, негодни за употреба