С цифрово управление / Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал.

  • - - - 8458112000 80: Струговащи центрове
  • - - - 8458114100 10: Автоматични стругове
  • - - - - 8458114100 80: Едношпинделни
  • - - - - 8458114900 80: Многошпинделни
  • - - - 8458118000 80: Други