Други апарати и устройства / Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели.

Deutsch 1

  • - - 8511800010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8511800020 80: Подгревателна свещ за дизелови двигатели с: - работна температура над 800 °C, - напрежение 5 V или повече, но не повече от 16 V, - нагряващ щихт, който съдържа силициев нитрид (Si@3N@4) и молибденов дисилицид (MoSi@2), и - метален корпус предназначен за производство на дизелови двигатели за моторни превозни средства
  • - - 8511800090 80: Други