Други машини и устройства / Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии).

Deutsch 2 Español 1 Français 1

  • - - 8428907100 10: Товарачни машини, специално пригодени за използване в селското стопанство
  • - - - 8428907100 80: Пригодени за прикачване към селскостопански трактор
  • - - - 8428907900 80: Други
  • - - 8428909000 80 (0/28) : Други