Моноблок / Други центробежни помпи.

  • - - - - - - - - 8413705110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - - - 8413705190 80: Други