Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства и техните части; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства, и техните части.

  • - - 8805101000 80: Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни апарати, и техните части
  • - - 8805109000 80: Други