Други / Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437.

  • - - - 8433191000 10: С двигател
  • - - - - 8433191000 80: Електрически
  • - - - - 8433195100 10: Други
  • - - - - - 8433195100 20: Самоходни
  • - - - - - - 8433195100 80: Със седалка
  • - - - - - - 8433195900 80: Други
  • - - - - - 8433197000 80: Други
  • - - - 8433199000 80: Без двигател